TPMS - Система за следене налягането на гумите

Какво е TPMS и как работи ?

Какво е TPMS?

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) означава система за наблюдение на налягането в гумите. Както подсказва името му, системата за наблюдение на налягането в гумите е повече от една част. Всъщност TPMS включва вентил и сензор и също така е важно да се знае, че не всички TPMS системи са създадени еднакво. Има два вида TPMS технологии - индиректни и директни.

Индиректният TPMS измерва индиректно налягането в гумите, като използва данни от антиблокиращата система на автомобила (ABS) и така успява да измери разлики във оборотите на колелата, породени от различно налягане на гумите. Съответно, ако едно колело прави повече обороти от останалите 3, то неговата обиколка е по-малка, т.е гумата е със по-ниско налягане.

Директният TPMS е система за предупреждение, която предупреждава шофьора на превозното средство за опасна промяна в налягането на въздуха в една или повече от гумите. Отчитанията се осигуряват от датчици, чувствителни на налягане, монтирани във всяка гума и изпратени до централен компютър (ECU) за показване на таблото. Индикатор за предупреждение на арматурното табло и звуково предупреждение уведомяват водача, ако настъпи 25% спад на налягането. Може да разгледате нашите TPMS Датчици .

Как работи TPMS?

И при директния, и при индиректния TPMS, ако се открие, че гумата е недостатъчно напомпана с 25% или повече, на таблото ви светва предупреждение. Но с директния TPMS водачите биват предупредени по-рано и ако автомобилът е оборудван със TPMS дисплей - може дори да вижда показанията за налягане/температура на всяка гума. Един от най-големите недостатъци на индиректната система TPMS е, че тя не може да открие кога и четирите гуми са с ниско налягане (тъй като оборотите на колелата ще бъдат еднакви), което може да се случи доста често, ако налягането в гумите не се проверява редовно.

Меню